عضویت / ورود اعضاء

پایگاه اطلاع رسانی طلا و جواهر کشور به جهت آگاه سازی عموم جامعه در خصوص این صنعت آغاز به کار نمود.

در این پایگاه به ارائه مطالب و دانستنی هایی در ارتباط با چگونگی خرید و یا نگهداری طلا و جواهر پرداخته می شود؛ همچنین اطلاع رسانی اخبار و فعالیت های مرتبط در این صنف و معرفی مراکز فعال در این صنف و همچنان پیش کسوتان گرامی، یکی دیگر از اقدامات این پایگاه می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی طلا و جواهر کشور به جهت آگاه سازی عموم جامعه در خصوص این صنعت آغاز به کار نمود.

در این پایگاه به ارائه مطالب و دانستنی هایی در ارتباط با چگونگی خرید و یا نگهداری طلا و جواهر پرداخته می شود؛ همچنین اطلاع رسانی اخبار و فعالیت های مرتبط در این صنف و معرفی مراکز فعال در این صنف و همچنان پیش کسوتان گرامی، یکی دیگر از اقدامات این پایگاه می باشد.