عضویت / ورود اعضاء

کلیه مراکز و فروشنده های صنعت طلا و جواهرسازی می توانند در مناسبت های مختلف و یا در فصول مورد نظر خود، زمانی را به عنوان حراجی اعلام نمایند.

در این شرایط می بایست با حداقل درصدی را جهت تخفیف قیمت نسبت به قیمت های معمول بازار به ارائه اجناس خود اقدام نمایند.

مراکز فعالی که تمایل دارند آگهی حراجی آنها در این صفحه در معرض دید همه قرار گیرد، حداقل یک ماه قبل از طریق فرم سفارش تبلیغات اقدام نمایند.