عضویت / ورود اعضاء

ارائه اطلاعات پزشکی و سلامت ، پرونده الکترونیک سلامت ، دستیابی به اطلاعات تماس جامعه پزشکی کشور ، دیکشنری جامع پزشکی ، ارائه اطلاع رسانی همایش ها و سمینارهای پزشکی 


URL : http://www.doctor-online.ir

سفارش دهنده : سروش ماندگار